போனேஷக்கர்

குறைந்த பணியாளர்கள் காரணமாக எங்கள் உற்பத்தி நேரம் வழக்கத்தை விட நீண்டதாக இருக்கலாம். இங்கே கிளிக் செய்யவும்  மேலும் தகவலுக்கு. நாங்கள் வலுவாக இருக்கிறோம் !!!
செரி பூசாரிகளிடமிருந்து அதிகாரப்பூர்வமாக உரிமம் பெற்ற நகைகள் கடிகார வேலை நூற்றாண்டு தொடர்.
போன்ஷேக்கர் வாஷிங்டனின் சியாட்டிலில் அமைக்கப்பட்ட ஜோம்பிஸ் தொடரை ஒரு ஸ்டீம்பங்க் சந்திக்கிறது, அங்கு ப்ளைட்டின் வாயு சடலங்களை "ரோட்டர்களாக" மாற்றுகிறது.

தயாரிப்பு

தயாரிப்பு